Къща за гости "Василеви"

Къща за гости в Синеморец

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта vasilevi-sinemorets.com.

Уебсайтът vasilevi-sinemorets.com е собственост на Костадинка Георгакиева Василева, регистрирана в НАП като физическо лице, изпълняващо патентна дейност – отдаване на стаи под наем.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и собственика на vasilevi-sinemorets.com, и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, представени на или чрез vasilevi-sinemorets.com.

Настоящите общи условия за работа се прилагат за всички резервации и договори за настаняване на гости, сключени между КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ и гости/клиенти, както и за всички други услуги и предоставени от КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля не използвайте vasilevi-sinemorets.com.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.04.2021 г.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на Доставчика: Костадинка Георгакиева Василева;

2. Седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Царево, с. Синеморец, ул. Листи 11

3. Данни за кореспонденция: обл. Бургас, общ. Царево, с. Синеморец, ул. Листи 11, тел. 0878705163

4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България.

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“, „КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ“ е собственика Костадинка Георгакиева Василева;
 • „СТРАНИЦАТА“, „САЙТА“ е уебсайта vasilevi-sinemorets.com;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта vasilevi-sinemorets.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „КЛИЕНТИ“,“ГОСТИ“ – всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни от КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ;
 • „УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузърa услуги и информационни ресурси/данни на сайта, както всички други услуги и предоставени от КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ;
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на vasilevi-sinemorets.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

Резервациите могат да се извършват:
– по електронен път чрез резервационната форма на уебсайта; – на място;
– през платформата Booking.com;

Резервациите по телефон, на имейл magisinemorec@gmail.com, Viber или по други платформи за комуникация са предмет на предварителното съгласие на КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ за всеки конкретен случай;

Резервирайки стая, гостите на КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ сключват договор за настаняване. Това споразумение е задължително за двете страни по договора.

След като получим вашата заявка от резервационната форма на нашия уебсайт и я обработим, ще ви изпратим нашите банкови данни за заплащане на депозит. След получаване на депозита, вие ще получите потвържение за резервация на посочен от вас електронен адрес. Потвърждението съдържа дата на резервацията, имена на госта, телефон или имейл за връзка, дата на пристигане и дата на заминаване, размер на капарото и оставащата дължима сума за доплащане при пристигане в КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ.

Гостите нямат право на определена стая, освен след изрично съгласие на Собственика и след заплащане на допълнителна такса, ако такава се дължи. Собственикът си запазва правото да отдава резервираните стаи на други гости след изтичане срока за настаняване или за заплащане на депозит или анулиране на резервацията.

В рамките на 7 дни след резервацията, гостите следва да извършат заплащане на депозит в размер на 50% от стойността на цялата резервация или стойността на най-малко две нощувки.

Ако датата на настаняване е в рамките на следващите 5 дни, след резервацията, то депозита следва да се заплати в рамките на 2 дни от извършване на резервацията.

Заплащането на депозита се осъществява следния начин:

Банкова сметка:

IBAN:BG97UNCR70001520021692
SWIFT (BIC): UNCRBGS

Уникредит Булбанк АД
Титуляр: Магдалена Василева Василева

След пристигане на гостите за настаняване, те следва да доплатят оставащата сума за резервацията преди да бъдат настанени, в кеш на рецепцията.

Къща за гости Василеви не поддържа пост терминал за извършване на плащания.

Забранено е да се препродават / дават под наем и / или да се предават резервирани стаи на трети страни, различни от гостите, които са направили резервацията. По-специално не е разрешено прехвърлянето на стаи и / или разпределения на стаи на трети страни на по-високи цени от действителните цени на стаите. Използването на стая за цели, различни от тези за настаняване, е изрично забранено.

Резервации за повече от 5 стаи попадат в груповото настаняване, за което се изисква заплащане на депозит в размер на 50% от стойността на резервацията.

Собственикът си запазва правото да отменя резервации по всяко време. Всички произтичащи от това искове за вреди са ограничени до общите разходи за настаняване на резервирания престой.

VI. АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

В случай, че гостът желае да анулира своята резервация, той може да направи това по имейл или по телефон. Гостът ще получи имейл, с който се потвърждава анулирането на резервацията.

Възстановяване на пълния размер на депозита от анулирана резервация се извършва, ако анулирането е направено най-малко 30 дни преди датата на настаняването. Възстановяването на депозита става по банкова сметка, по която е получено плащането.

VII. НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАИТЕ

Гостите могат да влязат в стаята си от 14:00 ч. на датата на пристигане. Настаняване се извъшва от 14.00 ч. до 23.00 ч. Собственикът има право да откаже настаняване извън посочения времеви диапазон.

Стаите следва да се освободят до 11.00 ч. на датата на заминаване.

Ако гостите желаят късно освобождаване на стаята след 11.00 ч., следва да заявят това предходния ден и да заплатят 50% от стойността на нощувката.

Стаите трябва да бъдат върнати в състоянието, в което са получени за настаняване. Всички установени и доказани щети или липси ще бъдат изискани за възстановяване от клиента/госта.

VIII. РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМИ

Гостите са задължени да предоставят своята лична информация, както и всякаква допълнителна подходяща информация за целите на регистрацията, предварително при осъществяване на резервацията по посочените начини и на място в Къщата за гости преди настаняването с попълване на бланка.

На всеки гост се предоставя бланка във връзка с информация за Covid-19, която следва да се попълни и предаде на Собственика.

IX. ЦЕНИ

Всички посочени на сайта цени са в лева.

Цените се отнасят за една нощувка и за едно помещение. Цените включват туристическа и курортна такса.

Собственикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите и клиентите. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на стаите, Собственикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя/госта.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

IX. ЗАКУСКА
В цената на нощувката не е включена закуска. Ако гостите, желаят да закусят могат да направят поръчка в павилион за бърза закуска, разположен в двора на къщата за гости на свободна консумация. Ако има голяма група гости, която желае да се възползва от закуска, е препоръчително да заявят това предния ден.
X. ОТГОВОРНОСТ НА ГОСТИТЕ

Гостите трябва да се отнасят внимателно към предоставената им стая. Лица под 18 години трябва да бъдат придружени от възрастен.

Деца под 14-годишна възраст трябва да бъдат наблюдавани от възрастен гост през цялото време на престоя в Къщата за гости.

Гостите носят отговорност за причинените от тях щети и за последващи щети. Това включва, дори в случай на лека небрежност, всяка неразумна мръсотия, всякакви щети и разходите, възникнали за пожарна аларма, причинени от престоя в стаята. Използването на електронни устройства, донесени от гостите, като чайници, ютии или сешоари, не е разрешено поради противопожарни мерки. Ако възникнат разходи, като пожароизвестяване или повреда на интериора, чрез използването на споменатите предмети гостът носи пълна отговорност за възникналите разходи.

XI. ЗАБРАНА ЗА ПУШЕНЕ В КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ

Всички стаи в КЪЩА ЗА ГОСТИ ВАСИЛЕВИ са за непушачи. По този начин е забранено пушенето, както в общите части, така в стаите за гости. В случай на нарушение, Собственика има право да изиска сума от 150,00 лв. от Госта като обезщетение за допълнителни такси за почистване, както и всяка загуба на оборот поради липсата на стаята.

XII. ЗАБРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Забранено е вкарването на домашни любимци в Къщата за гости. Изключения от това са кучета за незрящи, слабочуващи или други подобни кучета, след изрична преценка на Собственика, които могат да бъдат доведени безплатно и по всяко време.

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Собственика на сайта може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Сайтът може да използва „бисквитките“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.
XIV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът vasilevi-sinemorets.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XV. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

XVI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Собственикът на сайта vasilevi-sinemorets.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта vasilevi-sinemorets.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта vasilevi-sinemorets.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта vasilevi-sinemorets.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за неудобства, причинени от промяна на метереологичната прогноза в дните на резервацията.
 • Собственикът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, за каквито и да било събития, възпрепятстващи ползването на резервацията, като пожар, наводнение, земетресение или други природни или човешки действия.
 • Собственикът не носи отговорност за изгубени или изчезнали вещи или ценности на гостите по време на престоя им.
XVII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.
XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XIX. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu age

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

bg_BGBG